Kalendárium
 
 
 
 KALENDÁRIUM
SZENTEK - ÜNNEPEK
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
MÁRCIUS
 
Forrás
 
 
 
 
 
4. Szent Kázmér - emléknap
7. Szent Perpétua és Szent Felicitász vértanúk - Emléknap
8. Istenes Szent János szerzetes - emléknap
9. Római Szent Franciska szerzetesnő - emléknap
17. Szent Patrik püspök - emléknap
18. Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító - emléknap
19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese - FŐÜNNEP
23. Mongrovejói Szent Turibiusz püspök - emléknap
25. Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) - FŐÜNNEP
 
Változó dátumú ünnepek közt:
Hamvazószerda
Nagyböjt
 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
 
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
 
 
 
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
SZENT KÁZMÉR, hitvalló március 4.
SZENT KÁZMÉR 1458-ban született, apja lengyel király volt, anyja, Erzsébet pedig Albert magyar király és római császár lánya volt. Heten voltak testvérek, kemény tanulmányokat kellett folytatnia. Királynak nevelték, ő azonban nem akart uralkodni. Sokszor a játék elől is elhúzódott imádkozni egy csöndes zugba. Ezt még lelki vezetőjének unszolására sem hagyta el, annyira fontosnak tartotta.
A Mátyás király ellen lázadó magyar nemesek magyar királlyá választották volna. Ekkor hadsereg élén vonult Magyarországra. Gyors visszavonulásának oka, hogy Mátyás király tárgyaláson kiegyezett a lázadókkal, és a pápa is Mátyás javára szólalt fel.. Kázmér ebbe a kalandba csak becsvágyó apja kemény parancsa nyomán keveredett. Hazatérése után az akaratlanul elkövetett hibájáért keményen vezekelt. Bátyja viszont (II. Ulászló) Mátyás halála után elnyerte a magyar trónt.
Erények terén a tisztaságban és a szegénygondozásban volt kiváló. Mária-tisztelete igen bensőséges volt. Nem vakította el sem vagyon, sem pozíciója!
Terjesztette hitét, mélységesen tisztelte az Oltáriszentséget és a Szűz Anyát.
Tüdősorvadásban halt meg fiatalon, 26 évesen, hosszú szenvedés után 1484-ben. A kor orvosai közt volt olyan, aki betegségét bűnös életmóddal javasolta gyógyítani. Határozottan utasította el a javaslatot: ?Sohasem akarok olyat tenni, amivel ugyan egészségem állítólag visszanyerhetem, de elveszítem Isten kegyelmét?.
Vilniuszban temették el a székesegyházban. Lengyelország és Litvánia védőszentje.
Példája: Ne nagyratöréssel, de alázatos céltudatossággal valósítsd meg hivatásodat!
Olvasmányok: Fil 3, 8-14; (Zsolt 14, 2-5; Jn 13, 34); Jn 15, 9-17 (v. szent férfiak)
Irodalom: B30; C79; I230; M896; F304; Z1473
 
5.
 
6.
 
7.
SZENT PERPÉTUA, vértanú március 7.
SZENT PERPÉTUA kisgyermekes 22 éves afrikai fiatal özvegyasszony volt. A Septimus Severus-féle üldözés alatt, 203. március 7-én Karthágóban szenvedett vértanúságot Szent Felicitásszal, hitoktatójukkal és három hitújonc társukkal (Saturninus, Secundulus és Revocatus). Apja a gyermekével érvelve próbálta hittagadásra rávenni, de ő nemet mondott. A börtönben keresztelkedtek meg, a keresztségben erőt nyert a szenvedések elviseléséhez. Rövid enyhe bánásmód után sötét, zsúfolt, elviselhetetlen börtönbe zárták őket. Egy idő után - rövid időre - gyermekét is maga mellé vehette, ez némileg enyhített a szenvedésein. Mivel végsőkig ellent mondott a hittagadásnak, 203-ban halálra ítélték. A vad tehenek nem ölték meg őt, ezért tőr oltotta ki életét.
Szent Ágoston a két szent nevét összekapcsolva hívja fel a figyelmünket a böjti fegyelem értékére, a "perpetua felicitas" (örök boldogság) lesz állhatatosságunk jutalma.
Példája: A haláltól a gazdagság nem véd meg, a hit örök életet szerez!
Olvasmányok: Róm 8, 31-39; (Zsolt 123, 2-8; Mt 5, 10); Mt 10, 34-39 (v. vértanúk)
Irodalom: C82; I236; M897; T16; F307; Z1473
 
SZENT FELICITÁSZ, vértanú március 7.
SZENT FELICITÁSZ hűséges rabszolga-asszony volt. A Septimus Severus-féle üldözés alatt a börtönben szülte meg kislányát. Szülési fájdalmai közt erős lélekkel a vértanúság szenvedéseire készült. 203. március 7-én Karthágóban szenvedett vértanúságot úrnőjével Perpétuával, hitoktatójukkal és három hitújonc társukkal (Saturninus, Secundulus és Revocatus) együtt. Először vad tehenek elé dobták őket, majd lefejezték.
Szent Ágoston a két szent nevét összekapcsolva hívja fel a figyelmünket a böjti fegyelem értékére, a "perpetua felicitas" (örök boldogság) lesz állhatatosságunk jutalma.
Példája: A kisemberek is csodálatosak a példás életükkel!
Olvasmányok: Róm 8, 31-39; (Zsolt 123, 2-8; Mt 5, 10); Mt 10, 34-39 (v. vértanúk)
Irodalom: C82; F307; I236; M897; T16; Z1473
 
8.
ISTENES SZENT JÁNOS, szerzetes március 8.
L. más Jánosok: Apostol Aranyszájú Bosco Brebeuf Damaszkuszi De la Salle Eudes Fisher Kenty Keresztelő szül. Keresztelő vért. Keresztes Leonardi Nepomuki -pápa, I. Vianney
ISTENES SZENT JÁNOS 1495-ben született a mai Portugáliának megfelelő Luzitániában. Nyolcévesen megszökött otthonról, hogy Madridban megtalálja szerencséjét. Csaknem száz kilométeres gyaloglásban kimerülve egy tanyán kötött ki. Itt kezdetben pásztor volt, de közben tanulhatott. Ügyesen dolgozott, a gazda a birtok irányítását is rábízta, sőt még vejéül is fogadta volna. A nősülést a gazda zaklatva sürgette, de a fiú ezt nem vállalta. Elmenekült inkább a bizonytalanba.
Katonának állt, lassan elzüllött. Egy ütközetben leesett lováról, és így az ellenséges területen maradt. Szűz Mária segítségét kérve menekült vissza saját táborába. Rábízták a hadizsákmányt, azt azonban ébersége dacára ellopták. Mivel ártatlanságát nem tudta bizonyítani, kötél általi halálra ítélték, végül aztán egy magas rangú tiszt segítségével, kegyelemmel szabadult.
Katonáskodása után szolgának állt, azonban gazdái egészsége tönkrement, vagyonuk elúszott. A végén már János tartotta el a hattagú családot. Megmentette őket. Spanyolországba visszatérve vándorárus lett, majd Avilai János szónoklata hatása alatt előbb nagyon mély nyilvános bűnbánatot tartott, őrültnek tartották és bezárták emiatt. 1539-ben kórházat alapított a Spanyolországban levő Granadában. Éjszakánként fát gyűjtött, eladta, a pénzen gyógyszert vett rászoruló betegeknek. Esténként koldulni járt betegeiért, óriási adóssága volt. Egyre több kórházat sikerült működtetniük.
Itt negyvenéves korában társaival megszervezte az irgalmas rendet. A rendet V. Sixtus Szentünk halála után 36 évvel ismerte el hivatalosan.
Egyformán szerette a nélkülözőket és betegeket, a világi apostolok példaképe. Egy tűz alkalmával a kórház betegeit sértetlenül hozta ki a lángokból. Egy áradáskor vízbeesett fiatalembert próbált sikertelenül kimenteni. Az amúgy is rendkívül legyengült János a sikertelen mentést nem tudta elviselni, rohamosan romlott az állapota. A leggondosabb ápolás sem tudta megmenteni.
Granadában halt meg 1550. március 8-án. Szentté avatása 1690-ben történt meg. XIII. Leó pápa a kórházak és betegek védőszentjévé tette.
Példája: Az Egyház Te is vagy, a szeretetedről ismernek meg!
Olvasmányok: 1Jn 3, 14-18; (Zsolt 111, 1-9; Jn 13, 34); Jn 25, 31-40 (v. szerzetesek, v jótékonykodók)
Irodalom: B31; C468; F0308; I244; M899; T297; Z1474
 
9.
RÓMAI SZENT FRANCISKA, özvegy és szerzetesnő március 9.
L. más Franciska: Chantal Johanna
RÓMAI SZENT FRANCISKA 1384-ben Rómában született igen előkelő, nemes családba. Korán megtanult olvasni, élethivatásnak érezte a vértanúk vagy szüzek példájának követését. Előbb szülei akaratának megfelelően azonban más hívatást kellett betöltenie.
Fiatalon, már 12-13 évesen férjhez ment és hat gyermeke született. közülük három már csecsemőkorban meghalt. Több mint 40 évig éltek boldog, harmonikus házaséletet. Házasságuk alatt egyetlen kemény szó sem hagyta el ajkait. Gyermekeit kezdettől fogva vallásosan nevelte. De környezetét is vallásos szellemre ösztökélte, tanította, felolvasott nekik, még a cselédeknek is. A beteg családtagokat és cselédeket maga ápolta. Tevékeny szeretettel gondozta a szűkölködőket.
Kitűnt az alázat és türelem erényének gyakorlásában. Egyszer megszólták, hogy több időt szentelhetne a templomra. Válasza a mai embernek is tanulság lehet: ?A családanyának sokszor ott kell hagynia az oltáron Istent, hogy megtalálja őt a házi gondok közepett?. Igaz ez a tanulásra és minden munkára is.
1413-ban férjét és nagyobbik fiát a nápolyi király egy évre fogságba vitte, sőt vagyonukat is elkobozta. Hősiesen viselte Franciska ezeket a megpróbáltatásokat is.
1425-ben megalapította a bencés obláták kongregációját. Amikor 1436-ban férje meghalt, ő mindent elrendezett, ami családját illette és maga is bevonult a közösségbe. Özvegységében is példakép.
Azt írja a legenda, hogy őrangyala látható alakban kísérte. 1440. március 9-én halt meg Rómában, teste a Fórum Romanum közelében nyugszik.
Példája: Minden helyzetben őrizd meg életszentségedet!
Olvasmányok: Péld 31, 10-13. 19-20. 30-31; (Zsolt 33, 2-11; Jn 13, 34); Mt 22, 34-40 (v. szent nők)
Irodalom: C84; F309; I248; M900; Z1474
 
10.
 
11.
 
12.
 
13.
 
14.
 
15.
 
16.
 
17.
SZENT PATRIK, püspök március 17.
SZENT PATRIK 389-ben körül Britanniában, Skóciában született. Ifjan ír fogságba esett, elhurcolták és Írországban birkákat kellett őriznie. Rabszolgaságát Isten igazságos büntetésének fogadta előző bűneiért és mulasztásaiért. Naponta rendszeresen imádkozott. Végül sugallat hatására megszökött és Galliába vitte egy hajó.
Szabadulása után Franciaországba ment, teológiát tanult. Pap, majd Celesztin pápa küldetésével Írország püspöke lett. 30 évig volt püspök. Sokakat térített meg, megszervezte az ír egyházat, 365 templomot épített. Még a fejedelmet is megtérítette. Hősies volt az imaélete.
461. március 17-én Down város mellett halt meg, anélkül, hogy hazáját viszontláthatta volna. 1631-ben vették fel ünnepét a Római Kalendáriumba. A bányászok, kádárok, kovácsok és borbélyok védőszentje.
Halálának évfordulójához kapcsolódik a győri székesegyház könnyező Szűz Mária képének története.
Példája: Kitartással minden cél elérhető!
Olvasmányok: 1Pét 4, 7-11; (Zsolt 95, 1-10; Mk 1, 17); Lk 5, 1-11 (v. hithirdetők)
Irodalom: B34; C468; I276; M903; T128; F317; Z1475,1476!
 
18.
JERUZSÁLEMI SZENT CIRILL, püspök és egyháztanító március 18.
L. más Cirill: Alexandriai Tesszalonikai
JERUZSÁLEMI SZENT CIRILL (Kürillosz) 315-ben született Jeruzsálemben, vagy annak környékén keresztény szülőktől. Szüleiről, ifjúságáról nem igen tudunk, de ékesszólása alapos iskolai képzésre mutat. Kora ifjúságától buzgón tanulmányozta a Szentírást. 343-ban pappá szentelték, hamarosan kiváló szónok hírében állt.
348-ban Jeruzsálem püspöke lett. Püspöksége alatt Juliánus császár, a hitehagyott, sikertelenül akarta újjáépíteni a jeruzsálemi (zsidó) templomot a kereszténység megszüntetése érdekében. Az ariánusok elleni küzdelme miatt háromszor is száműzték. A koncepciós per nem az arianizmus miatt küldte száműzetésbe, hanem a püspökség vagyonának tékozlása címén, ugyanis az éhínségben szenvedők ínségének enyhítésére adott el egy sor általa feleslegesnek ítélt holmit. 35 éves püspökségéből 16 évet töltött száműzetésben. 381-ben részt vett a II. konstantinápolyi zsinaton.
Csodálatos beszédeiben az igaz tanításról, a Szentírásról és a hagyományokról tanított, ezek mutatják lelkipásztori buzgóságát. Ezekben már rendszerezte a katolikus hittételeket. Csodálatosak hitelemzései az Oltáriszentségről és a szentmiséről. Beszédeit, tanítását hallgatói jegyezték le, innen ismerjük őket.
Harcos hitvédő volt, keményen küzdött a hit igazságainak védelmében. Az emberek megtérítésében a nagyfokú megértés irányította. Sokat szenvedett, ezért mások szenvedését is meg tudta érteni.
Az 5. századból származó jeruzsálemi hagyomány szerint 386. március 18-án halt meg. 1893-ban XIII. Leó pápa egyháztanítóvá nyilvánította.
Példája: Küldetésed a hit terjesztése és védelme!
Olvasmányok: 1Jn 5, 1-5; (Zsolt 18- 8-11; Jn 15, 9.5); Jn 15 1-8 (v. lelkipásztorok, v. egyháztanítók)
Irodalom: C468; I280; M904; T50; F318; Z1476
 
19.
SZENT JÓZSEF, a Boldogságos Szűz Mária jegyese március 19.
L. más József: Kalazanci Munkás
SZENT JÓZSEF Dávid családjából származott (Mt 1, 1-17; Lk 3, 23-38). Mária jegyese volt, amikor az egybekelésük előtt Mária méhében fogant a Szentlélektől. József jó ember volt, sok töprengés után az angyali jelenés nyomán mégis feleségül vette jegyesét. Az összeírás idején Betlehemben megszületett a gyermek Jézus. (Mt 1, 18-24; Mt 2, 1-12) A veszély elől engedelmesen Egyiptomba menekítette családját (emigrált!) majd hazatérésük után Názáretben telepedtek le. (Mt 2, 13-23) Itt ács volt. Jézust 12 éves korában Jeruzsálembe vitték, de félreértés miatt nyomát vesztették, és csak harmadnap találták meg a templomban. Ezután visszatértek Názáretbe. (Lk 2, 39-52) Jézus nyilvános működésének megkezdése előtt nem sokkal hunyhatott el, ám sem halála időpontját, sem sírhelyét nem ismerjük.
A szent engedelmesség, a családi gondoskodás és a szerény alázatosság példaképe. 1870-ben IX. Pius pápa az Egyház védőszentjévé tette. A Habsburg-ház Bécs 1683-as, majd Buda 1686-os felszabadítását részben Szent József közbenjárásának tulajdonítja. A munkások védőszentje, és a jegyesek pártfogója.
Bár az őskeresztények szép emléket állított Szent József tiszteletének, mégis ünnepe csak a 10. századtól kezdve szerepel a nyugati naptárakban. A 9. században született reichenaui kolostor ?szentek listáján? szerepel. Március 19 megünneplése a 14. században kezdett terjedni a nyugati országok templomaiban. 1621-ben XV. Gergely pápa tette általánossá az ünneplését.
Példája: Te is ott állsz észrevétlenül a kialakuló Jézus mögött, segíts Józsefnek!
Olvasmányok: Sám 7, 4-5.12-14.16; (Zsolt 88, 2-5.27.29); Róm 4, 13.16-18.22; (Zsolt 83, 5); Mt 1, 16.18-21.24 vagy Lk 2, 41-51
Irodalom: B35;C90,469;I283;M905;F0319
SzVU ének: 213
 
20.
 
21.
 
22.
 
23.
SZENT TURIBIUSZ, püspök március 23.
MONGROVEJÓI SZENT TURIBIUSZ 1538 körül Spanyolországban született. Salamancában jogot tanult. Granada kormányzója volt olyan eredményesen, hogy II. Fülöp Peru püspökségére egyedül őt találta alkalmasnak.
Hiába tiltakozott, Líma püspökévé nevezték ki. Az indiánok testi lelki nyomorának megismerése győzte meg és 1580-ban Amerikába ment. Megtanulta az indiánok nyelvét, hiszen közöttük élt. Megalapította Dél Amerika első nyomdáját.
Gyakran tartott eredményes zsinatot. Védte az Egyház jogait, gondozta és látogatta híveit. Gondoskodott bennszülött híveiről is. Szinte előkészítette az utat a híres paraguayi jezsuita állam, az ún. redukciók létrejöttét. Ezt azonban már nem érhette meg. 1606. március 23-án halt meg a Perui Limában.
1726-ban szentté avatták, és a zsinati időszak után bekerült a világegyház Kalendáriumába. Munkáját eredmény kísérte és megértésre talált, mert Jézus örömhírét élete példájával mutatta meg és csak másodsorban tanításával.
Példája: Nem tudod jövődet, ezért a legnagyobbra készülj!
Olvasmányok: 2Tim 1, 13-14, 2Tim 2, 1-3; (Zsolt 95, 1-10; Jn 10, 14);Mt 9, 35-38 (v. lelkipásztorok)
Irodalom: C469; I298; F323; Z1485
 
24.
 
25.
GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY március 25.
URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY)
Mária életének legnagyobb titkát ünnepli ezen a napon az Egyház: az asszonyok közt Áldott anya lett és az "Ige testté lett". A liturgiában ezt a csodát térdet hajtva említették évszázadokon keresztül. Mai liturgiánkban a szentmise Hitvallásában a "Megtestesült ..." szavakat meghajolva mondjuk. A mai ünnepen és Urunk születésének ünnepén (Karácsonykor) a jelenlegi előírások szerint is térdet hajtunk. Ezt a titkot hirdeti naponta háromszor templomaink harangja, hívva mindenkit az "Úr Angyalának" imádkozására.
A Názáretben lakó Máriával, József jegyesével a küldött, Gábor angyal közölte a nem remélt megtiszteltetést, Isten megváltó akaratát, Jézus csodálatos fogantatását (Lk 1, 26-38).
Az ünnepet Rómában már a 7. században bevezették, neve "Annuntiatio Domini" volt, vagyis az Úr hírüladása. Keleten a legrégebbi időktől az egyik legnagyobb ünnep. Hosszú időn át Karácsony előtt ünnepelték a milánóiak és Spanyolországban.
Alapgondolat: Az Ige emberré lett miértünk, sőt Érted, mert végtelenül szeretett!
Olvasmányok: Iz 7, 1-14, Iz 8, 10; (Zsolt 39, 7-11); Zsid 10, 4-10; (Jn 1, 14); Lk 1, 26-38
Irodalom: C98, 469; I303; M912
SzVU énekek: 255, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, és még sok más Máriáról szóló.
 
 
 
 
 
 
 
 
á LAP